Contact

Primaria comunei Jitia

Adresa

comuna Jitia, judet Vrancea

Telefon / fax

0237 259 949

Email

primariee-adm.ro

asistenta.socialaprimariajitia.ro

contabilitateprimariajitia.ro

secretariatprimariajitia.ro

PETIŢII (Ordonanta nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţtionare a petiţiilor)